Vad är en riskfylld behandling

Bröst operation eller bukplastik, ansiktslyft eller vilken annan operation eller ingrepp som kräver narkos måste naturligtvis vara reglerad och utföras av skickliga certifierade personer – läkare, kirurger eller motsvarande kompetens. Därom föreligger ingen tveksamhet över huvud taget. Att de personer som genomför dessa ingrepp av vilket skäl det än må vara måste kunna känna sig trygga och det borde självfallet vara underkastade Patient skydds lagen, PSL, i alla fall. Då gäller en hel del regler och restriktioner uppsatta av Socialstyrelsen och övervakade av Institutet för Vård och Omsorg, IVO. Allt detta verkar fullt rimligt och det föreligger egentligen inget problem rent praktiskt heller. Ingen utan erfarenhet kommer någonsin få för sig att knalla in på ett sjukhus och se sig själv kunnig nog att utföra en stor bukplastik och samtidigt få med en hel personalstyrka vid detta ingrepp. Så reellt sett är denna risk mycket lite. Hur Socialstyrelsen skall kunna kontrollera att de läkare som verkligen har licens är kunniga nog för att korrekt och snyggt utföra denna operation är mer oförståligt. EN läkare behöver inte ha något estetiskt kunnande bara för att personen besitter en legitimation.

Comments are closed.